Asikkalan Moottorikerho

Ratamaksujen suorittamisesta sekä tehovalvonta radalla!

5.5.2021
AsikMK:n uutisista päivää!

Näin kärpästen surinan ja laitteiden pärinän lisääntyessä kertauksena kaikkien radan ja reittien käyttäjien on hyvä kerrata maksuohjeet Hinnastot- kohdasta.
Toukokuussa tulemme valvomaan maksujen suorittamista eli tekemään tehotarkastusta radalla. Maksamatta ajamaan lähteminen tietää radalla maksun kaksinkertaisena perimistä.

Laita ajolupa- lappu tai maksutosite kertamaksusta autoon tai muuhun ajoneuvoon näkyvästi esille ennen ajamaan lähtemistä!

Terveisin AsikMK:n Hallitus