Asikkalan Moottorikerho

PÄITSI TALKOOLAISIA TARVITAAN KISAPÄIVÄLLE!

3.3.2022
Kisapäivän aamuun tarvittaisiin muutama ihminen
ja myös illan huoltoon Päijännetalolle.